Vi erbjuder  >>  Byggombud följer  >>  Boverket (BOV)

Klimatdeklaration

 

Boverket har fått i uppdrag att under 2019 inleda ett förberedande arbete

för att underlätta införandet av ett krav på redovisning av en klimatdeklaration vid uppförande av byggnader.

Regeringen har för avsikt att genomföra lag- och förordningsförslaget om klimatdeklarationer

för byggnader baserat på Boverkets underlag i rapporten Klimatdeklaration av byggnader.

Att införa krav på klimatdeklarationer finns med som punkt 48 i Januariavtalet,

överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Lagen ska träda i kraft 1 januari 2022 och gälla de som söker bygglov från den 1 januari 2022.

 

Länk till hela rapporten (pdf-fil): Boverket_Klimatdeklaration_av_byggnader

 

Som framgår ännu inget framtaget kring byggnaders klimatdeklaration,

men värdefullt för fastighetsägare att följa med i utvecklingen.

 

Publikationer

Klimatdeklaration av byggnader

Hållbart byggande med minskad klimatpåverkan

Miljö- och klimatanpassade byggregler

Byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv. Forsknings- och kunskapsläget

 

På Boverket

Klimatdeklaration vid uppförande av byggnad

Vägledning om livscykelanalys för byggnader

Presentationer på Boverkets konferens 21 november i Stockholm

 

På andra webbplatser

Uppdraget på Regeringskansliets webbplats

Webbplats för Nordisk arbetsgrupp för harmonisering av LCA, klimat och byggnader