Vi erbjuder  >> Byggombud följer  >>  Naturvårdsverket (NV)

NV & egenkontroll

 

Naturvårdsverkets definition på egenkontroll

Kravet på egenkontroll innebär att

verksamhetsutövaren regelbundet ska kontrollera sin verksamhet och dess miljöpåverkan.

 

Det kan till exempel ske genom att

1: planera och organisera miljöarbetet och genom beräkningar, undersökningar, andra utredningar eller mätningar.

2: införa rutiner för hur utrustning ska hanteras så verksamheten kan minska risken för onödiga utsläpp eller sänka energiförbrukningen.

3: sedan följa upp mätresultat och andra resultat från undersökningar så kan verksamheten själv identifiera förbättringsområden.

 

Egenkontroll är således

ett förebyggande arbete där verksamheten ska planera och ha kontroll över det som sker för att minska påverkan på hälsa och miljö.

Egenkontrollen innehåller fyra delmoment: att planera, genomföra, följa upp och förbättra egenkontrollen kontinuerligt.

Naturvårdsverkets roll

vad gäller egenkontroll är att ta fram vägledning, bl.a. i form av faktablad och handböcker.

 

Främst riktar Naturvårdsverket in sig på vägledningen

till de operativa tillsynsmyndigheterna som ska granska de olika verksamheternas egenkontroll,

men poängterar att vägledningen också är avsedd att hjälpa verksamheter att genomföra sina egenkontroll.

Egenkontroll_handbok_2001_3 och Verksamhetsutovares_arbete_med_egenkontroll_en_utvardering

 

Länkar till Naturvårdsverkets hemsida.


Egenkontroll

Om tillsyn och egenkontroll

Nyhetsbrevet Tillsynsnytt

Vägledning om miljörapportering

Att bedriva operativ tillsyn

Tillsyn

 

Lagstiftning


Vägledning_ om_2 kap_miljobalken utkast 2019-09-01

Miljöbalk (1998:808)

Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll (FVE)

NFS 2000:15 Föreskrifter om genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter

 

Relaterade publikationer


Egenkontroll_handbok_2001_3

NFS_2001_2_Allmana_rad_om_egenkontroll

Verksamhetsutövares_arbete_med_egenkontroll_(en_utvardering)

Hänsynsreglerna i tillsynen

Effekter av tillsyn

Styrmedelsverkan inom icke-handlande sektorns industri