Vi erbjuder  >>  Byggombud följer

Övriga samhällsfunktioner

IVL – SVENSKA MILJÖINSTITUTET

 

Utöver myndigheter finns ett antal samhällsfunktioner som har stor påverkan på samhällsbyggnadsprocessen.

Det är väl värt för fastighetsägare att ha kännedom i detta och för att få bättre förståelse i det ”spel” som många gånger pågår.

Dessa funktioner bedriver forskningsverksamhet samtidigt som de genomför kommersiella projekt ute i näringslivet.

Detta är inte sällan en balansgång, inte minst beträffande jäv vilket inte alltid fungerar som det bör.

Exempel på denna typ av organisation kan nämnas

IVL – Svenska miljöinstitutet

 

 

Landstingen bedriver verksamhet genom som det kallas, Arbets- och miljömedicinenheterna och av dessa finns 7 st runt om i Sverige.

Exempel på några sådana organisationer kan nämnas

Region Stockholm: Institutet för miljömedicin (IMM)  och  Centrum för arbets- och miljömedicin

Gävleborg och Uppsala län: Arbets- och miljömedicin

Region Örebro: Arbets- och miljömedicin

Region Väst: Arbets- och miljömedicin Göteborg

Region Östergötland och Småland: Arbets- och miljömedicin i Linköping

Region Syd: Arbets- och miljömedicin Syd

Region Nord: Arbets- och miljömedicin Region Västerbotten