Byggombud

SAMHÄLLSBYGGNADSPROCESSEN  –  SITEMAP

VÅR VISION

Är att vara ett praktiskt och kunskapsmässigt stöd för fastighetsägare,

för att de på bästa sätt ska kunna erbjuda boenden,

– med bra kvalitet och

– till rimliga kostnader.

Vårt arbetsområde är inom samhällsbyggnadsprocessen

med verksamhetsinriktning; egenkontroll, byggnation och kompetensutveckling.

Läs gärna mer under länk: Vi erbjuder.

 

DIREKTIV

Finns det en mängd av.

Tycks bara öka i omfattning.

Fastighetsägare följer direktiv och omfattande resurser läggs på att nå upp till olika formalia.

Förutom kostnader, vad innebär direktiven egentligen för bostadsproduktionen och de boende?

Det råder på många håll stor bostadsbrist.

Det är kostsamt att producera lägenheter.

Det ställs höga krav på bostadsstandarden som ytterligare fördyrar boendet.

 

VAD BÖR GÖRAS?

Kanske dags att se över vad det är som verkligen kostar?

1. Ständigt ställs nya krav på höjd standard samt de formella kraven blir allt fler.

2. Är standard och formalia alltid så lätta att förstå nyttovärdet med.

3. Vad är det i produktionen som kostar?

Hyran i en nyproducerad lägenhet, i Stockholms innerstad steg med 47 % mellan åren 2007 och 2016.

Är detta rimligt?

Är den hantering som sker rimlig?

Se exemplet under länk, Kostnadsutveckling

 

KONKLUSION

Vissa orosmoln kan skönjas i horisonten,

men högkonjunktur pågår, har pågått under lång period

och då är allt, mer eller mindre ”frid och fröjd” i vårt samhälle.

4. Organisationer med olika särintressen söker nya områden för sig och sina medlemmars bästa.

Av sekundär betydelse, de som drabbas av kostnaderna.

5. Byggindustrin ser positivt på utvecklingen, får mer att göra.

6. Samhället mår gott då fler människor får sysselsättning, konsumtionen ökar, skatter och moms flödar in etc.

7. De kommersiella fastighetsägarna ser egentligen inga problem, högkonjunktur pågår så efterfrågan på deras produkter är hög.

8. De extrakostnader som direktiven innebär fördelar de kommersiella fastighetsägarna ut på sina hyresgäster.

Detta är inte i någon större utsträckning möjligt för bostadsrättsföreningar och villaägare.

 

Viktig målsättning för Byggombud är en säker, bekväm och trygg boendemiljö samt att hjälpa fastighetsägare

att utveckla sina fastigheter på ekonomiskt bästa sätt

och samtidigt kunna uppfylla de formalia som krävs.

 

Det finns mycket att vinna på för fastighetsägare att möta den utveckling som pågår på rätt sätt genom förebyggande åtgärder.

Därför har vi utvecklat en produkt för fastighetsägare att bättre kunna hantera den utveckling som sker.

Läs gärna mer under länk, Egenkontroll.