Välkommen till Byggombud

 

Vår vision är trygga, sunda och ändamålsenliga bostadsmiljöer till rimliga kostnader

För att kunna fullfölja denna vision värdefullt att alltid värdera vad som är lämpligt och mest ändamålsenligt för en bostadsmiljö.

Byggombud erbjuder projektledning, miljöanalyser och utbildning inom fastighetsområdet. Läs mer om våra tjänster under respektive länk.

 

VI ERBJUDER

1. Egenkontroll för fastighetsägare 

2. Inventerar bostadsmiljöns fysiska status

 

3. Byggtekniska miljöutredningar

4. Bygg- & projektledning

5. Seminarier och utbildning

 

6. FoU-projekt   

 

Till våra projekt har vi byggt upp ett anpassat Bibliotek som finns att tillgå när behov så uppstår.

 

Välkommen att kontakta mig

Tekn L  Thomas Alsmo

0708 – 50 49 53

E-post: thomas@byggombud.se eller info@byggombud.se