Välkommen till Byggombud

   

Vi är ett bygg- & projektledande företag med lång erfarenhet inom fastighetssektorn

 

Under följande länkar presenteras närmare det som vi erbjuder

¤  Byggtekniska miljöutredningar

¤  Kontrollansvar med behörighet K samt byggledning

¤  Egenkontroll för fastighetsägare

¤  Seminarier och utbildning

 

Vår vision är trygga, sunda och ändamålsenliga bostadsmiljöer till rimliga kostnader. För att kunna fullfölja denna vision värdefullt att alltid

värdera vad som är lämpligt och mest ändamålsenligt för en specifik bostadsmiljö. Till våra projekt har vi byggt upp ett Bibliotek som finns

att tillgå när behov så uppstår.

 

Välkommen att kontakta mig

Tekn L  Thomas Alsmo

0708 – 50 49 53

E-post: thomas@byggombud.se eller info@byggombud.se