Välkommen till Byggombud

 

 

Vårt arbetsområde är bygg- och fastighetsbranschen med verksamhetsinriktning

* egenkontroll,

* byggnation och

* kompetensutveckling.

För en bra bostadsmiljö är vår vision att vara ett kunskapsmässigt och praktiskt stöd för de som arbetar med fastigheter så att vi på bästa sätt

kan hjälpa till med att skapa och upprätthålla en så säker, bekväm och trygg bostadsmiljö som möjligt till rimlig kostnad.

 

 

Hur ser det svenska systemet ut?

Finns det brister som kan hämma bostadsmiljön och vardagsarbetet? Utvecklingen har varit synnerlige intensiv de senaste åren, med nya direktiv i en takt

som inte alltid är helt lätt att följa. Den mängd av direktiv som idag finns gör också att riskerna ökar för att systemet är både ihåligt och motarbetar sig själv.

Det är väl värt för en verksamhet att följa upp de direktiv som införts och införs; a) mot gällande regler och b) mot de behov som finns i de egna bostads-

miljön och i den egna verksamheten. Vi är behjälplig både med att uppdatera vad som händer och att på lämpligt sätt praktiskt hantera detta i bostadsmiljön.

Ett viktigt syfte med denna hemsida, förutom att ge en allmän information kring området, är att vara ett stöd vid genomförandet av våra projekt.