Aktuellt

VÅR VISION –  SAMHÄLLSBYGGNADSPROCESSEN  –  OM OSS  –  GENOMFÖRDA PROJEKT –  SITEMAP

 

Hållbarhet

Verksamhet

Klimatpåverkan


Hur förhåller sig dessa parametrar i ett fastighetsägarperspektiv?


Det finns alltid vissa grundbultar som måste fungera.

Finns frågetecken kring i hur de ovanstående parametrarna idag hanteras?

Jag planerar att kontakta ett antal bostadsrättsföreningar för att diskutera ett koncept jag utvecklat, bl.a

för att kunna hantera alla de nya krav som ställs på fastighetsägare,

där ovanstående parametrar har fått en central betydelse.


Det finns frågetecken som bör rättas ut!


Givetvis är ni varmt välkomna att kontakta mig

Thomas Alsmo

thomas@byggombud.se


 

PUBLICERAD ARTIKEL – OKTOBER 2019

Återigen visar våra forskningsresultat att den iver som råder kring ventilation ofta är direkt hämmande för inomhusmiljön.

Ett nytt tänk måste till som ser helheten och inte bara studera olika detaljer.

Det är bara att beklaga alla de personer som drabbas av hälsobesvär i många miljöer.

Resultatet nedan är slående:

 

Luftfuktigheten, lägsta uppmätta nivån i 12 byggnader under vinterhalvåret,

2 byggnader på respektive plats med olika ventilationslösning, självdrag respektive mekanisk.

Luften är torr under vinterhalvåret och problemet förstärks påtagligt genom de mekaniska luftväxlingssystemen.

Det framgår med tydlighet i det nedre diagrammet är att den torra luft som råder är oerhört besvärlig för personer med luftvägs- och allergi-/astmabesvär.

En studie omfattande 1 200 respondenter visar att över 80 %  upplever luften för torr under vinterhalvåret.

Det börjar att bli dax att dessa problem tas på allvar.


Läs vår nya artikeln i sin helhet som nu, oktober 2019 är publicerades i Journal of Environmental Protection i samarbete med Library Research,

se länk: Relative Humidity, RH (%), a Problem or Not in Swedish Buildings