Välkommen till Byggombud

 

Vi är ett projektledande företag med lång erfarenhet inom fastighetssektorn och erbjuder

egenkontroller, miljöanalyser, utbildningsinsatser och byggledning

 

 

Vår vision är trygga, sunda och ändamålsenliga bostadsmiljöer till rimliga kostnader. För att kunna fullfölja denna vision värdefullt att alltid

värdera vad som är lämpligt och mest ändamålsenligt för en specifik bostadsmiljö. Läs mer om våra tjänster under respektive länk.

 

VI ERBJUDER

1. Egenkontroll för fastighetsägare

2. Inventerar bostadsmiljöns fysiska status

 

3. Byggtekniska miljöutredningar

4. Byggledning

 

5. Seminarier och utbildning

6. FoU-projekt

 

Till våra projekt har vi byggt upp ett anpassat Bibliotek som finns att tillgå när behov så uppstår.

 

Välkommen att kontakta mig

Tekn L  Thomas Alsmo

0708 – 50 49 53

E-post: thomas@byggombud.se eller info@byggombud.se