Välkommen till Byggombud

 

Vi är ett projektledande företag med lång erfarenhet inom fastighetssektorn

Vi erbjuder

¤  Byggledning med kontrollansvarsbehörighet

¤  Inventerar bostadsmiljöer

¤  Byggtekniska miljöutredningar

¤  Egenkontroll för fastighetsägare

¤  Seminarier och utbildning

 

Vår vision är trygga, sunda och ändamålsenliga bostadsmiljöer till rimliga kostnader. För att kunna fullfölja denna vision värdefullt att alltid

värdera vad som är lämpligt och mest ändamålsenligt för en specifik bostadsmiljö. Läs mer om våra tjänster under respektive länk: Vi erbjuder

Till våra projekt har vi byggt upp ett anpassat Bibliotek som finns att tillgå när behov så uppstår.

 

Välkommen att kontakta mig

Tekn L  Thomas Alsmo

0708 – 50 49 53

E-post: thomas@byggombud.se eller info@byggombud.se