Välkommen till Byggombud

 

 

Vårt arbetsområde är bygg- och fastighetsbranschen med verksamhetsinriktning

* egenkontroll,

* byggnation och

* kompetensutveckling.

För en bra bostadsmiljö är vår vision

att vara ett kunskapsmässigt och praktiskt stöd för de som arbetar med fastigheter

  • så att vi på bästa sätt

kan hjälpa till med att skapa och upprätthålla så säkra, bekväma och trygga bostadsmiljöer som möjligt till rimliga kostnader.

 

 

Hur ser det svenska systemet ut?

Finns det brister som kan hämma bostadsmiljön och vardagsarbetet? Utvecklingen har varit synnerlige intensiv de senaste åren, med nya direktiv i en takt

som inte alltid är helt lätt att följa. Den mängd av direktiv som idag finns gör också att riskerna ökar för att systemet är både ihåligt och motarbetar sig själv.

Det är väl värt för en verksamhet att följa upp de direktiv som har införts och som ska införas hur detta överensstämmer;

mot gällande regler

mot de behov som finns i de egna bostadsmiljön och i den egna verksamheten.

Vi stödjer och är behjälplig med att uppdatera vad som händer och att på lämpligt sätt praktiskt hantera detta i bostadsmiljön.

Ett viktigt syfte med denna hemsida är, förutom att ge en allmän information kring området, att användas vid genomförandet av våra projekt.

 

Välkommen att kontakta oss, kontakt