Välkommen till Byggombud

SAMHÄLLSBYGGNADSPROCESSEN  –  ATT SAMARBETA MED OSS  –  VI ERBJUDER  –  OM OSS

 

 

Vårt arbetsområde är bygg- och fastighetsbranschen

med verksamhetsinriktning

  • egenkontroll,
  • byggnation och
  • kompetensutveckling.

 

 

För en hållbar bostadsmiljö är vår vision

att vara ett praktiskt och kunskapsmässigt stöd för de som arbetar med fastigheter så att

  • de på bästa sätt kan skapa och upprätthålla en säker, bekväm och trygg boendemiljö till rimlig kostnad.

 

 

 

 

Hur ser det svenska systemet ut, finns det brister som kan hämma vardagsarbetet?

Utvecklingen har varit synnerlige intensiv de senaste åren, med nya direktiv i en takt som inte alltid är helt lätt att följa.

Den mängd av direktiv som idag finns gör också att riskerna ökar för att systemet är ihåligt, dvs systemet motarbetar sig själv.

 

 

Det är väl värt för en förvaltning

  • att följa upp det som sker mot den praktiska verklighet och de behov som råder i de egna leden.

Vi är behjälplig med både

  • att uppdatera vad som händer och att på lämpligt sätt praktiskt hantera detta i Er förvaltning.

 

 

Syfte med denna hemsida är

förutom att ge en allmän information kring området,

  • att vara ett stöd vid genomförandet av våra projekt.