Välkommen till Byggombud

SAMHÄLLSBYGGNADSPROCESSEN  –  OM OSS

 

 

 

 

Vårt arbetsområde är bygg- och fastighetsbranschen

som är en del av samhällsbyggnadsprocessen och vår verksamhetsinriktning är

> egenkontroll,

> byggnation och

> kompetensutveckling.

 

 

För en hållbar bostadsmiljö är vår vision

att vara ett praktiskt och kunskapsmässigt stöd för de som arbetar med fastigheter så

att de på bästa sätt kan skapa och upprätthålla en säker, bekväm och trygg boendemiljö till rimlig kostnad.

 

 

 

Syfte med denna hemsida är, förutom att ge en allmän information kring området,

att vara ett stöd vid genomförandet av våra projekt.