Enkät: Till de boende

Denna enkät vänder sig till de som bor i flerbostadshus och den ingår i Byggombuds egenkontrollprogram,

 • att värna för en så trygg och bekväm bostadsmiljö som möjligt.

 

  Fyll i objektnamn:

  ORO & HÄLSA
  1: Upplever ni idag hälsobesvär när ni vistas i er bostad?

  2: Finns oro för att ni i framtiden skall drabbas av hälsobesvär i er bostad?

  LUFTKVALITET
  3: Upplever ni att luftkvaliteten är dålig i er bostad?

  4: Upplever ni obehagliga dofter i er bostad?

  KOMFORT
  5: Är luften i er bostad för torr under vinterhalvåret?

  6: Är luften i er bostad för torr under sommarhalvåret?

  7: Är temperaturen i er bostad obehaglig under vinterhalvåret?

  8: Är temperaturen i er bostad obehaglig under sommarhalvåret?

  LJUD
  9: Förekommer regelbundet störande ljud i er bostad?