Bibliotek  >>  Föreskrifter

Föreskrifter

Boverkets författningssamling omfattar en rad föreskrifter och utlåtanden, se länk: https://www.boverket.se/sv/lag–ratt/forfattningssamling/

Nedan har vi valt ut ett antal som kan vara till hjälp i vardagsarbetet med direktlänk till Boverkets hemsida och rapporten i pdf-format samt

de konsekvensutredningar som föregår respektive föreskrift.

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd

Grundförfattning BFS 2011:6 – BBR 18: Ladda ned (594 kB)

Konsoliderad version med ändringar till och med BFS 2020:4: Ladda ned ( 1,63 MB)

Ändringsförfattning BFS 2020:4 – BBR 29: Ladda ned (541 kB)

Ändringsförfattning BFS 2019:2 – BBR 28: Ladda ned (160 kB)

Ändringsförfattning BFS 2018:15 – BBR 27: Ladda ned (88 kB)

Ändringsförfattning BFS 2018:4 – BBR 26: Ladda ned (231 kB)

Ändringsförfattning BFS 2017:5 – BBR 25: Ladda ned (195 kB)

Ändringsförfattning BFS 2016:13 – BBR 24: Ladda ned (210 kB)

Ändringsförfattning BFS 2016:6 – BBR 23: Ladda ned (221 kB)

Ändringsförfattning BFS 2015:3 – BBR 22: Ladda ned (278 kB)

Ändringsförfattning BFS 2014:3 – BBR 21: Ladda ned (1823 kB)

Ändringsförfattning BFS 2013:14 – BBR 20: Ladda ned (871 kB)

Ändringsförfattning BFS 2011:26 – BBR 19: Ladda ned (1709 kB)

Konsekvensutredning BFS 2020:4, BBR 29 (PDF, 2,01 MB)

Konsekvensutredning BFS 2019:2, BBR 28 (PDF, 235 kB)

Bedömning BFS 2018:15, BBR 27 (PDF, 134 kB)

Konsekvensutredning BFS 2018:4, BBR 26 (PDF, 411 kB)

Konsekvensutredning BFS 2017:5, BBR 25 (PDF, 1,68 MB)

Konsekvensutredning BFS 2016:13, BBR 24 (PDF, 443 kB)

Konsekvensutredning BFS 2016:6, BBR 23 (PDF, 1,21 MB)

Konsekvensutredning BFS 2015:3, BBR 22 (PDF, 558 kB)

Konsekvensutredning BFS 2014:3, BBR 21 (PDF, 2,72 MB)

Konsekvensutredning BFS 2013:14, BBR 20 (PDF, 1,11 MB)

Konsekvensutredning BFS 2011:26, BBR 19 – Brandskydd (PDF, 3,46 MB)

Konsekvensutredning BFS 2011:26, BBR 19 – Energihushållning (PDF, 3,06 MB)

Konsekvensutredning BFS 2011:26, BBR 19 – Ändringsregler (PDF, 4,16 MB)


EKS: BFS nummer: BFS 2011:10 Boverkets föreskrifter och allmänna

råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder

(eurokoder)

Grundförfattning BFS 2011:10 – EKS 8: Ladda ned (1083 kB)

Ändringsförfattning BFS 2019:1 – EKS 11: Ladda ned (3933 kB)

Ändringsförfattning BFS 2015:6 – EKS 10: Ladda ned (3793 kB)

Ändringsförfattning BFS 2013:10 – EKS 9: Ladda ned (3524 kB)

Konsekvensutredning BFS 2019:1, EKS 11 (PDF, 618 kB)

Konsekvensutredning BFS 2015:6, EKS 10 (PDF, 1,25 MB)

Konsekvensutredning BFS 2013:10, EKS 9 (PDF, 1,24 MB)


Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2020:3) om energimätning

i byggnader

Grundförfattning BFS 2020:3: Ladda ned (220 kB)

Ändringsförfattning BFS 2022:2: Ladda ned (132 kB)

Konsekvensutredning: Ladda ned (PDF, 501 kB)


Boverkets föreskrifter (2021:7) om klimatdeklaration för byggnader

Grundförfattning BFS 2021:7: Ladda ned (181 kB)

Konsekvensutredning BFS 2021:7 (PDF, 615 kB)


Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2018:8) om stöd för

innovativt och hållbart byggande av bostäder

Grundförfattning BFS 2018:8: Ladda ned (106 kB)

Konsekvensutredning BFS 2018:8 (PDF, 421 kB)


Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2018:7) om bidrag

till åtgärder mot radon i småhus

Grundförfattning BFS 2018:7: Ladda ned (113 kB)

Konsekvensutredning BFS 2018:7 (PDF, 226 kB)


Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2016:12) om fastställande av

byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår

(BEN)

Grundförfattning BFS 2016:12 – BEN 1: Ladda ned (347 kB)

Ändringsförfattning BFS 2018:5 – BEN 3: Ladda ned (87 kB)

Ändringsförfattning BFS 2017:6 – BEN 2: Ladda ned (243 kB)

Konsekvensutredning BFS 2017:6, BEN 2 (PDF, 548 kB)

Konsekvensutredning BFS 2016:12, BEN 1 (PDF, 680 kB)


Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) för certifiering av

energiexpert

Grundförfattning BFS 2007:5 – CEX 1: Ladda ned (28 kB)

Konsoliderad version av CEX BFS 2007:5 med ändringar till och med BFS 2016:15: Ladda ned ( 108 kB)

Ändringsförfattning BFS 2016:15 – CEX 5: Ladda ned (111 kB)

Ändringsförfattning BFS 2013:17 – CEX 4: Ladda ned (113 kB)

Ändringsförfattning BFS 2011:9 – CEX 3: Ladda ned (20 kB)

Ändringsförfattning BFS 2010:7 – CEX 2: Ladda ned (14 kB)


Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:16) om funktions-

kontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga

Grundförfattning BFS 2011:16 – OVK 1: Ladda ned (27 kB)

Ändringsförfattning BFS 2017:10 – OVK 3: Ladda ned (159 kB)

Ändringsförfattning BFS 2012:6 – OVK 2: Ladda ned (14 kB)

Konsekvensutredning BFS 2017:10, OVK 3 (PDF, 401 kB)


Boverkets allmänna råd (2012:7) om funktionskontroll av

ventilationssystem

Grundförfattning BFS 2012:7 – OVKAR 1: Ladda ned (27 kB)


Boverkets allmänna råd (2012:12) om anmälan för åtgärder som inte

är bygglovspliktiga (VÄS)

Allmänt råd BFS 2012:12 – VÄS 1:Ladda ned (85 kB)

Ändrat allmänt råd BFS 2017:4 – VÄS 3: Ladda ned (124 kB)

Ändrat allmänt råd BFS 2013:13 – VÄS 2: Ladda ned (88 kB)

Konsekvensutredning BFS 2017:4, VÄS 3 (PDF, 304 kB)

Konsekvensbeskrivning BFS 2012:12, VÄS 1 (PDF, 87 kB)


Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:14) om certifiering av

kontrollansvariga

Grundförfattning BFS 2011:14:  Ladda ned (28 kB)

Ändringsförfattning BFS 2015:2 – KA 5: Ladda ned (103 kB)

Konsekvensutredning BFS 2015:2, KA 4 (PDF, 428 kB)


Boverkets allmänna råd (2012:8) om den kontrollansvariges

självständiga ställning

Grundförfattning BFS 2012:8 – KAAR 1: Ladda ned (14 kB)

Konsekvensutredning BFS 2012:8, KAAR 1 (PDF, 434 kB)


Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan

BFS 2014:5 – DPB 1: Ladda ned (245 kB)

Konsekvensutredning BFS 2014:5, DPB 1 (PDF, 374 kB)


Boverkets allmänna råd (2013:15) om rivningsavfall

Allmänt råd BFS 2013:15 – RIV 1: Ladda ned (84 kB)

Konsekvensutredning BFS 2013:15, RIV 1 (PDF, 376 kB)