Vi erbjuder  >  Seminarier och utbildning  >  Miljön i våra byggnader

Miljön i våra byggnader

 

BAKGRUND:

Det finns många åsikter och uppfattningar kring miljön i byggnader t.o.m. finns en rädsla hos personer för att bli sjuk genom att vistas i

byggnader. En viktig del i detta seminarium är att tydliggöra vad som gäller i denna fråga.

 

PROGRAMPUNKTER:

1. Vad påverkar miljön i byggnader

2. Föroreningskällor

3. Luftmiljö, gränsvärden och referensnivåer

4. Hur analyseras miljön i byggnader

5. Mögel och den övriga mikrobiella floran

Seminariets längd 3 timmar, inkl. avbrott för bensträckare och kaffepaus

 

PLATS OCH TIDPUNKT

Efter överenskommelse

 

SEMINARIEKOSTNAD

2 850 kr/person, exkl. moms, med 7 personer som deltager, vid färre antal mot anbud

 

SEMINARIEVÄRD:

Byggombud Thomas Alsmo AB med föredragshållare: Tekn L Thomas Alsmo

  Organisation

  Kontaktperson

  Kontaktperson, epostadress

  Kontaktperson, telefonnummer

  Önskemål om plats och när seminariet ska genomföras

  Antalet deltagare