Vi erbjuder

Vi vänder oss till alla fastighetsägare stora som små, privata som offentliga. Viktigt för oss är att projekt har lokal förankring, följer de förutsättningar

och behov som finns i den aktuella bostadsmiljön. Samtidigt följer vi det mönstret som gäller för verksamheters egenkontroll vilket säkrar att formella

krav efterlevs. Läs mer om våra tjänster under respektive länk.

 

Byggtekniska miljöutredningar

Osäkerheten och miljöproblemen inom bygg- och fastighetssektorn ökar och de analysmetoder som används är ofta, för en lekman, inte helt lätta

att förstå. Vi hjälper till med att reda ut vad som gäller och att lösa problem. Vid behov inventerar vi bostadsmiljöns fysiska status. Det är alltid

värdefullt för en fastighetsägare att ha kontroll över byggnaders formella, tekniska och upplevda status. Vid behov genomför vi djupare analyser

i bostadsmiljön med syftet att värna resurser och upprätthålla trygga och ändamålsenliga bostäder till rimliga kostnader.

 

Kontrollansvar med behörighet K samt byggledning

Vi är behjälpliga genom hela byggprocessen från programhandlingar, att leda de praktiska insatserna samt till och med det att projektet är helt genomfört.

 

Egenkontroll för fastighetsägare

Det krävs av fastighetsägare att de bedriver en kontinuerlig egenkontroll och det är miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen som

i sin tillsyn avgör om en specifik rutin är godtagbar, se länk: Folkhälsomyndigheten, om fastighetsägarens egenkontroll.

 

Seminarier och utbildning

Vi genomför anpassade seminarier och informationsinsatser, direkt mot fastighetsägare och vi bjuder även in till ämnesspecifika seminarier.

 

Till stöd för våra projekt finns ett av oss under många år upparbetat bibliotek.

 

Välkommen att kontakta mig för en förutsättningslös diskussion

Tekn L  Thomas Alsmo

0708 – 50 49 53

Byggombud Thomas Alsmo AB

thomas@byggombud.se eller info@byggombud.se