Vi erbjuder

INFORMATION & SEMINARIER  /  EGENKONTROLL  /  ANALYS AV INOMHUSMILJÖN / BYGGOMBUD FÖLJER  / BYGG- OCH PROJEKTLEDNING  /  MÄTNINGAR

 

 

Viktigt för oss är att arbeta med validerade metoder och att vara tydliga i både sak- och ansvarsfrågor.

Detta för att kunna vara behjälplig med att skapa en så trygg, bekväm och säker bostadsmiljö som möjligt till rimliga kostnader, vilket också är vår vision.

Tyvärr finns det brister i dagens samhällssystem och detta har skapat en osäkerhet, vilket har satt sina spår.

 

Byggombuds syfte är att stödja fastighetsägare och fastighetsbranschens parter, att inom ramen för vår vision, erbjuda följande tjänster

(läs mer under respektive länk).

1. Egenkontroll, vi konstruerar egenkontrollprogram och leder genomförandet

2. Analys av inomhusmiljön, det finns många frågetecken kring den byggda miljön, vi hjälper till att rätta ut frågetecken

3. Byggombud följer, vi bevakar utvecklingen och de direktiv som kommer från myndigheter

4. Utbildning, vi genomför både anpassade och projektsamordnade utbildningsinsatser

5. Bygg- och projektledning, konstruerar program och leder projekt

6. Mätningar, vi genomför mätinsatser med validerade metoder

 

Välkommen att kontakta oss: Kontakt