Vi erbjuder

EGENKONTROLL  –  BYGG- & PROJEKTLEDNING  –  BYGGTEKNISKA MILJÖUTREDNINGARUTBILDNING –  MÄTNINGAR  –  NYTT FRÅN MYNDIGHETER

 

Byggombud erbjuder fastighetsägare tjänster inom följande områden.

 

EGENKONTROLL

Denna tjänst är, inom ramen för vår vision, ett instrument för fastighetsägare

att bättre kunna hantera och bemöta den utveckling som sker,

en utveckling som inte alltid är helt lätt att följa och

därmed heller inte helt lätt att integrera i befintlig verksamhet.

Vi konstruerar och genomför anpassade program för respektive fastighetsägare.

Utgångspunkt, omfattning och innehåll styrs av befintlig verksamhet.

 

 

BYGG- OCH PROJEKTLEDNING

Byggombud är behjälpliga genom hela processen

med programhandlingar,

med projektledning,

vid behov, leda de praktiska insatserna samt

med besiktningar.

I våra projekt ingår alltid KA-behörighet (behörighet K).

Givetvis tar vi på oss att även hantera rena KA-uppgifter.

 

 

BYGGTEKNISKA MILJÖUTREDNINGAR

Kring miljöfrågor finns idag många synpunkter kring hur bygg- och fastighetsbranschen hanterar och påverkar miljön.

Ofta inte helt lätt för en fastighetsägare att veta hur man i detta ska hamna rätt.

Det finns många ”diffusa åsikter” som får gehör.

Vad som verkligen är rätt eller fel blir en mer oviss historia.

Därför kan det många gånger vara enklare att följa de formalia som omgivningen kräver, som fordrar en hel del insatser,

men som oftast håller ”en viss ordning i ledet”.

Vad som egentligen är rätt eller fel blir en mer oviss historia,

om resurser verkligen ger avsedd effekt och

om åtgärderna lever upp till grunderna i miljötanken

kanske är mer svårdefinierbart.

 

Med underlag av de resultat som växer fram hjälper vi, vid behov, alltid till med att utveckla projekt,

i att konstruera åtgärder och

i att genomföra dessa.

 

 

UTBILDNING

Vi anpassar utbildningsinsatser efter våra kunders behov.

Det finns många fördelar i att samordna utbildningen

med andra projektinsatser som sker i organisationen, i verksamheten och i fastighetsbeståndet.

Detta sker med fördel individuellt i respektive fastighet,

men inom sakfrågor där vi ser behov bjuder vi också in till gemensamma seminarier.

 

MÄTNINGAR

De mätinsatser vi genomför som standard är

Besiktningar

Fysiska mätningar och

Enkäter

Läs mer under respektive länk.

Vid behov genomför vi mer djupgående insatser och då kan även andra mätmetoder bli aktuella att genomföra.

Dock sker detta inom ramen för Byggtekniska miljöutredningar

Kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion: Kontakt

detta för att diskutera hur vi på bästa sätt kan vara Er behjälplig.

 

NYTT FRÅN MYNDIGHETER  

Till Fastighetsägare erbjuder vi en korrespondenstjänst med syftet

att underlätta för de i fastighetsförvaltningen,

att hålla sig uppdaterade på de direktiv som kommer från myndigheter  och

att bättre kunna hantera den tämligen intensiva utveckling som pågår.