Vi erbjuder  >  Seminarier och utbildning

Seminarier och utbildning

 

Ett viktigt syfte med våra seminarier och utbildningsinsatser är att underlätta för fastighetsägare att följa med i den intensiva

utveckling som pågår. Målsättning är att skapa en ökad förståelse för det som änder och sker för att underlätta vardagsarbetet.

Våra program är indelade i två områden.

Dels i samband med våra loka insatser i bostadsbeståndet

Dels bjuder vi in till anpassade seminarieinsatser

Maximalt antal deltagare, 7 personer och detta inte bara med tanke på rådande samhällsförhållande. Vi har funnit att detta är ett lämpligt antal med

tanke på att ge ett vist utrymme och fördjupning kring olika funderingar i specifika sakfrågor som kan dyka upp. Vid överanmälan gäller ”först till

kvarnen”

 

Under rådande samhällsförhållande bjuder vi ej in till allmänna seminarier utan vid behov och önskemål genomförs individuella insatser till

bostadsrättsföreningar, företag och organisationer med anpassning efter de ramar som gäller i vårt samhälle. Förarbetade program har vi inom

följande områden.

Fastighetsägande och lagen

Fastighetsägande och egenkontroll

Miljön i våra byggnader

 

När förhållandet i vårt samhälle åter blir mer normala planerar vi att bjuda in till ett mer omfattande programutbud. Beträffande webbaserade

insatser är vi restriktiva, då det är lätt att budskap missuppfattas. Det finns många olika uppfattningar och intressen som styr branschen och vi

vill inte riskera att det vi presenterar misstolkas så att felaktigheter sprids, en fälla som webbaserade insatser lätt hamnar i. Finns önskemål för

specifika insatser kontakta mig så hanterar vi gärna detta inom de ramar som rådande samhällsförhållande tillåter.

 

Välkommen att kontakta mig

Thomas Alsmo

0708 – 50 49 53

thomas@byggombud.se eller info@byggombud.se