Vi erbjuder  >  Seminarier och utbildning

Seminarier och utbildning

 

Ett viktigt syfte med våra seminarier och utbildningsinsatser är att underlätta för fastighetsägare att följa med i den intensiva utveckling

inom miljöområdet som pågår. Vår målsättning är att skapa en ökad förståelse i vardagsarbetet för det som händer och sker i regelverket och hur

detta kan hanteras i vardagsarbetet. Vi genomför utbildningsinsatser både direkt i de företag där vi genomför projekt och planerar att bjuda in

till anpassade seminarium som vi planerar att inleda under hösten 2021 med ett anpassat program gällande fastighetsägares egenkontroll.

 

Finns önskemål så genomför vi anpassade kurser ute på plats hos våra kunder. Förarbetade program har vi inom följande områden.

Fastighetsägande och lagen

Egenkontroll

Miljön i våra byggnader

 

 

Vid respektive seminarietillfälle brukar vi maximera antal deltagare till 7 personer, ett antal som vi har funnit är lämpligt med tanke på att

det ska finnas ett vist utrymme till fördjupning i någon specifika sakfrågor. Beträffande webbaserade insatser är vi mer restriktiva, då denna

arbetsform ökar risken för att budskap missuppfattas. Det finns många olika uppfattningar och intressen som styr i branschen och vi vill

inte riskera att det vi presenterar misstolkas så att felaktigheter sprids, en fälla som webbaserade insatser lätt hamnar i. Finns önskemål för

specifika insatser kontakta mig så hanterar vi gärna detta inom de ramar som rådande samhällsförhållande tillåter.

 

Välkommen att kontakta mig

Tekn L  Thomas Alsmo

0708 – 50 49 53

thomas@byggombud.se eller info@byggombud.se