Biblioteket

Detta bibliotek är uppbyggt för att användas som kunskapskälla i samband med de projekt som vi genomför

I olika sammanhang uppstår behov av att inhämta underlag för att kunna skapa mer tydlighet i olika sakfrågor. I dessa sammanhang är målsätt-

ningen med detta bibliotek att vara ett praktiskt redskap att tillgå för att reda ut olika problemställningar. Innehållet i biblioteket inhämtas från de

praktiska FoU-studier som vi löpande genomför, kombinerat med de litteraturstudier vi utför inom området.

Biblioteket har fyra grenar;

1. den mer omfattande delen som berör det svenska Regelverket

2. en gren som berör Bostadssektorn

3. ett område som bara ökar, Klimat och energi

4. om vår FoU-verksamhet, Våra FoU-projekt.

 

Det språkbruket som används är inte alltid helt tydligt och kan ställa till en del problem i olika sammanhang. Därför har vi sammanställt en lista över

utryck som vi har funnit att det är värdefullt att göra en precisering av, se länk: Definitionslista. Tydligheten ökas inte heller av att fastighetsbranschen

ständigt tillförs nya direktiv i ett tempo och omfattning som inte heller det är helt lätt att följa. Därför inledde vi hösten år 2020 en sammanställning

över de händelser som vi finner viktigt att ha kännedom om med syftet att underlätta för en insyn. Vi sammanställer, se länk Nyheter och under länk

till respektive Myndighet sammanställs det som dessa delger.

 

För lösenord och övriga uppgifter för att få tillgång till vårt bibliotek, välkommen att kontakta mig

Thomas Alsmo

0708 – 50 49 53

E-post: thomas@byggombud.se eller info@byggombud.se