Enkät: Till fastighetsägare

  Vilken kategori av fastighetsägare tillhör ni?  Regelverket

  kräver av fastighetsägare att de ska underhålla och sköta sina bostadsfastigheter så att de boende inte får besvär eller blir sjuka på grund av brister i byggnaden.

  Det är myndigheten i sin tillsyn som avgör om en fastighetsägare har godtagbara rutiner.

  Folkhälsomyndighetens hemsida: Fastighetsägarens egenkontroll

  FRÅGA

  1) Känner ni som fastighetsägare till att detta ansvar ställs på er?

  2) Beaktas detta ansvarstagande i fastighetsförvaltningens arbete, med beaktande att kunna uppnå bästa möjliga hygien inomhus?

  Vid ja på fråga 2:

  Rent praktiskt hur hanteras detta i bostadsbeståndet.

  ÖVRIGT

  Denna enkät ingår i Byggombuds FoU-projekt.