Bibliotek  >>  Bygglagstiftningen  >> Plan- och byggförordningen

Plan- och byggförordningen (PBF)

är en lag med bland annat definitioner av byggnadshöjd, våning och krav på teknisk utformning. En ny PBF trädde i kraft 2011 med syftet att minskad

den administrativa börda för företag och att plan- och byggprocessen effektiviseras. Det finns frågetecken i hur det blev i verkligheten, lite mer om detta

se länkar: Boendekostnad och Vad som kostar. Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i plan- och bygglagen.

 

Plan- och byggförordning (2011:338) t.o.m. SFS 2021:786

Länk till respektive kapitel i word-dokumen

Kap_1_Innehåll_och_definitioner

Kap_2_Planer och områdesbestämmelser

Kap_3_Krav_på_byggnadsverk

Kap_4_Krav_på_byggprodukter_m.m.

Kap_5_Funktions_och_säkerhetsåtgärder

Kap_6_Lov_och_anmälan_m.m.

Kap_7_Kontrollplan_funktionskontrollanter_kontrollansvariga_och_sakkunniga

Kap_8_Tillsyn_vägledning_och_uppföljning

Kap_9_Byggsanktionsavgifter

Kap_10_Bemyndiganden

 

Länk till regeringskansliet och respektive kapitel

1 kap. Innehåll och definitioner

2 kap. Planer och områdesbestämmelser

3 kap. Krav på byggnadsverk

4 kap. Krav på byggprodukter m.m.

5 kap. Funktions- och säkerhetsåtgärder

6 kap. Lov och anmälan m.m.

7 kap. Kontrollplan, funktionskontrollanter, kontrollansvariga och sakkunniga

8 kap. Tillsyn, vägledning och uppföljning

9 kap. Byggsanktionsavgifter

10 kap. Bemyndiganden

Övergångsbestämmelser

 


Boverkets hemsida, länk: Krav på byggnadsverk, tomter med mera