Biblioteket  >>  Tekniska förändringar

Tekniska förändringar

Den teknik som används inom husbyggnationen har förändrats de senaste decennierna.

 

Utvändigt

För en trygg, bekväm och säker bostadsmiljö är det nödvändigt att byggnaders skalskydd fungerar på bästa möjliga sätt och en viktig del i detta är att

fukt- och värmeläckage minimeras. De äldre konstruktionerna, konstruktion 1 i figuren ovan, var ofta med mer robusta, exempelvis

sadeltak och vindar som dränerar vattnet utvändigt

grundkonstruktioner med stabila instalationer typ skyddsrum som standard

 

Generellt producerades konstruktioner med hög motståndskraft mot natur och mot det klimat som råder på de svenska breddgraderna.

Takgenomföringar var strategiskt placerade och hela konstruktionens utformning var med prioritet, stabila konstruktioner och täta ytskikt.

Eventuell vattenläckage var tämligen lätta att lokalisera, exempelvis i yttertak genom det vindsutrymme som ofta var en del av takkonstruktionen.

Dagens teknik, konstruktion 2 och 3 i figuren ovan, med en hel del vattendränering som sker invändigt och inte sällan i vertikalled på grund av

den ökade mängd vindsvåningar, takterrasser och byggnader med platta tak som nu har blivit en standardlösning skapar de facto mer problem.

Genomföring i tak (ventilationsrör etc. som i sig är ett problem) sker med olika, mer eller mindre väl valda placeringar och metoder.

Fasadkonstruktioner, med nya funktionskrav, men med tanke på skalskyddets uppgift, tullas det på grundläggande vägg- och täthetskrav.

 

Sammantaget har detta negativa effekter på byggnadens konstruktion och risken ökar för problem i hela eller delar av huset. Det bör prioriteras

att det yttre skalskyddet funktion fungerar på bästa sätt,

de konstruktioner och metoder som används att de fungerar och levererar det som de är avsedda till samt att utförandet blir rätt gjort.

 

Länk till hela artikeln:  HD-dom: Taket läckte – boende måste betala

Det system som nu är skapat kanske är behäftat med en del ”sprickor i fasaden”. 

 

Invändigt

Numera finns en oro och osäkerhet kring kvalitet i bostadsmiljön. De problem som nedanstående rubriker delger identifierar, trots de höga formella krav som ställs,

att det finns allvarliga brister i rådande system.

 

 

Mellan åren 2008 och 2016 ökade klagomålen på bostadsmiljön med 16 %.

Källa: Miljöhälsorapporter, år 2009 och år 2017 

 

Det är bara att beklaga alla de människor som får betala dyrt för ett boende som inte fungerar. Vems är felet?

Myndigheter som har infört direktiv och normer som inte fungerar?

Producenter som levererar produkter som inte fungerar?

 

En sak är säker, något i systemet är allvarligt fel.

  • Vad blir nästa steg?

Hämtat från Mats Alvessons bok ”Extra allt” 

 

Dagens beteende karaktäriseras i mycket det som Thomas Sowell benämner, ”intellektuella är farliga för samhället”, kanske behös mer Logik i debatten