Vi erbjuder  >>  FoU-projekt 

FoU-projekt

 

Med tanke på de problem som finns inom bostadsbranschen är det värdefullt att kunna erbjuda FoU-projekt

Vid behov kan vi hjälpa till med att bringa bättre klarhet i olika sakfrågor. Syftet med vår FoU-verksamhet (Forskning och Utveckling) är

alltid att värna för trygga och ändamålsenliga bostadsmiljöer till rimliga kostnader. Läs mer om vår FoU-verksamhet under följande länkar

Genomförda FoU-projekt

Pågående FoU-projekt

 

 

Vad påverkar vår bostadsmiljö?

Den strategi som idag tillämpas för att analysera bostadsmiljön bygger ofta på det som kallas vetenskaplig konsensus och i mycket bortser

från det som är med evidens bekräftat. Denna hanteringen innebär ett tydligt avsteg från den försiktighetsprincip som så ofta proklameras

för och strategin kan istället jämföras med det som kallas ”cherry-picking”, det vill säga att bejaka de omständigheter som talar för de egna

bedömningarna och valen av åtgärder, medan allt som talar emot viftas bort. Detta har skapat en obefogad oro och osäkerhet kring kvalitet

och vad som påverkar bostadsmiljön.