Genomförda projekt

 

Nedan, bakom respektive länk, presenteras ett urval av de projekt, både vetenskapliga artiklar och de näringslivsprojekt som vi genomfört genom åren.

 

Vetenskapligt granskade, publicerade och med evidens bekräftade projekt

Publicerad i Journal of Environmental Protection år 2019 

Publicerad i International Multispeciality Journal of Health år 2017

Konferensartikel år 2017 (ABBE), Fifth Internonal Conf on Advances in Bio-Info, Bio-Tech and Environmental Engineering

Publicerad i International Journal of Environmental & Agriculture år 2016 

Publicerad i Journal of Environmental Protection år 2016

Publicerad i Journal of Environmental Protection år 2016

Publicerad i Journal of Environmental Protection år 2014

Publicerad i Journal of Environmental Protection år 2013

 

Publicerad i Indoor and Built Environment år 2010

Publicerad i Indoor and Built Environment år 2007

Konferensartikel år 2006, Healthy Buildings, Lisbon, Portugal 

Licentiatavhandling utvecklad år 1997, originalhandling från år 1992

Licentiatavhandling, år 1994

 

Nedan följer ett urval av de övriga FoU-projekt som vi genomfört

Studie: Ventilationslösning med UV-desinfektion för restaurangverksamhet

Studie lärkträd

Fastighetsägares egenkontroll

Lukter och byggnaders tekniska status

Fysisk innemiljö, att genomföra enkäter

Analys_bostadsmarknaden

Miljömål, generationskriterier och myndigheters hemsidor

Luftfuktighet mätstudie inomhus

Myndigheter; direktiv – tillsyn

Fysisk innemiljö – Vad förorsakar hälsobesvär, byggnad eller verksamhet

Från lag till kommunvardag

Gränsvärden – koldioxid i byggnader

Från svenska miljömål och lagsystem till en bra skolmiljö inomhus

Inredningens påverkan på luftkvaliteten

Psykosocial miljö, sett ur ett fastighetsperspektiv

 

Pm program innemiljö

Litteraturstudie – luftmiljö i skolor

Fysisk innemiljö i skolor – lagstiftning

Program – byggnadsdeklaration

Miljöhälsorapport 2005 – fastighetsområdet

Luftmiljö inomhus, en luftstudie

Luftmiljö inomhus, påverkande lagsystem, del 1

 

Rensa luften: Bättre luftkvalitet i skolan

Fallstudie inomhusmiljö:  Volgsjö skola