Om oss

VÅRA PROJEKT  / FORSKNINGSPROJEKT /  NÄRINGSLIVSPROJEKT  /  KONTAKT

 

 

Bolaget grundades år 1990 av forskare på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm (KTH) och drivs idag helt av Thomas Alsmo, mer om

Thomas erfarenhet, se länk: Thomas Alsmo Linkedin 

 

För att höja trygg- och säkerheten i våra projekt är forskningsinsatsen fortfarande en viktig del i vår verksamhet. Projekt initieras efter de behov som

finns i det svenska fastighetsbeståndet och resultat hämtas direkt från de resultat vi där erhåller. Det kan verka lite väl pretentiöst, att i vardagsarbetet

behöva tillgripa en vetenskaplig bekräftelse. Men det är inte helt ovanligt att särintressen finns och myndigheter har tolkningsföreträde, en kombination

som inte alltid är helt lyckad med tanke på en så trygg, bekväm samt säker bostadsmiljö som möjligt och detta till rimlig kostnad. Genom att direkt i

fastighetsbeståndet formulera hypoteser som utmynnar i projekt i direkt anknytning till bostadsmiljön, gör även att de som lever i berörd bostadsmiljö

lättare kan följa med i det som händer och sker.

 

 

 

Bygg- och fastighetsbranschen är en del inom samhällsbyggnadsprocessen, ett begrepp som täcker in bygg-, arkitektur-, stadsplanerings- och infrastrukturområdet.

Processen innefattar planering, byggande och förvaltning och med den utveckling som pågår ställs ständigt nya krav på byggnader och de verksamheter

som bedrivs inom fastighetsområdet, vilket kanske inte alltid beaktas, se exempelvis länk: Ekonomin som når konsumenten. Byggombud är fastighetsägare

behjälplig med

* att ta emot myndighetsdirektiv och

* att implementera detta på ett lämpligt sätt i verksamhet och byggnad.

Läs mer under länk: Vi erbjuder