Om oss

 

Bolaget grundades år 1990 av forskare på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm (KTH) under namnet Myc-Tech AB. Sedan år 1999 driver Thomas Alsmo

bolaget i egen regi, mer om Thomas erfarenhet, se länk: Thomas Alsmo Linkedin och namnbyte till Byggombud Thomas Alsmo AB genomfördes år 2017

 

 

För att höja trygg- och säkerheten i de tjänster Byggombud genomför är FOU-insatser en viktig del (FoU = Forskning och Utveckling) och dessa projekt

initieras till stor del från näringslivet och efter de behov som där finns. Det kan verka lite väl pretentiöst, att i vardagsarbetet behöva tillgripa en vetenskaplig

bekräftelse, men det finns många störningsmoment inom området och denna förankring ger trygghet för en logisk projekthantering.

 

 

Bygg- och fastighetsbranschen är en del inom samhällsbyggnadsprocessen, ett begrepp som täcker in bygg-, arkitektur-, stadsplanerings- och infrastrukturområdet.

Processen innefattar planering, byggande och förvaltning och det ställs ständigt nya krav på byggnader och de verksamheter som bedrivs inom fastighetsområdet.

En viktig del i Byggombuds verksamhet är att vara fastighetsägare behjälplig med att ta emot myndighetsdirektiv och att implementera detta på ett lämpligt sätt i

verksamhet och i bostadsmiljön, läs mer under länk: Våra tjänster