Vi erbjuder Seminarier och utbildning  >  Fastighetsägande och lagen

Fastighetsägande och lagen

 

BAKGRUND:

Med hänvisning till Miljöbalken ställs långtgående krav på fastighetsägare, exempelvis att de boende inte ska få besvär eller blir sjuka på grund av

brister i byggnaden. Myndigheter i sin tillsyn avgör om en fastighetsägares rutiner är godtagbara. Hur påverkar denna ologiska ansvars-fördelning

bostadsmiljö, trygghet, resurshushållning och inte minst fastighetsägarens ekonomi?

 

PROGRAMPUNKTER:

1. Vad säger regelverket: Lagen, föreskrifter och övriga paragrafer

2. Vad grundar myndigheter sitt arbete på

3. Centrala begrepp som, med utgångspunkt från respektive verksanhet, tydligt bör definieras

4. Vad påverkar miljön i byggnader och vad kan fastighetsägare styra över

5. Hur kan en fastighetsägare agera praktiskt

 

PLATS OCH TIDPUNKT

Efter överenskommelse och seminariets längd 3 timmar, inkl. avbrott för kaffepaus

 

SEMINARIEKOSTNAD

2 850 kr/person, exkl. moms, med 7 personer som deltager, vid färre antal mot anbud

 

SEMINARIEVÄRD:

Byggombud Thomas Alsmo AB med föredragshållare: Tekn L Thomas Alsmo

 


 

PLATS OCH TIDPUNKT

  Organisation

  Kontaktperson

  Kontaktperson, epostadress

  Kontaktperson, telefonnummer

  Önskemål om plats och när seminariet ska genomföras

  Antalet deltagare