Vi erbjuder Seminarier och utbildning  >  Egenkontroll

Egenkontroll

 

BAKGRUND:

Regelverket ställer krav på fastighetsägare  att de bedriver en kontinuerlig egenkontroll och  en rätt genomförd egenkontroll.

En rätt genomförd egenkontroll sparar resurser genom att med tydlig dokumentation beskrivs bostadsmiljöns kondition och

att det ansvar som rimligen kan krävas av en fastighetsägare efterlevs. Dessutom blir det lättare att följa med i det som händer

och sker behovet att förlita sig till externa uppgifter minskar.

 

PROGRAMPUNKTER:

1. Bakgrund och ingående moment

2. Myndigheter och vad säger regelverket

3. Centrala och lokala direktiv

4. Implementera i verksamheten

5. Definitioner och uttryck

 

PLATS OCH TIDPUNKT

Efter överenskommelse och seminariets längd 3 timmar, inkl. avbrott för kaffepaus

 

SEMINARIEKOSTNAD

2 850 kr/person, exkl. moms, med 7 personer som deltager, vid färre antal mot anbud

 

SEMINARIEVÄRD:

Byggombud Thomas Alsmo AB med föredragshållare: Tekn L Thomas Alsmo

  Organisation

  Kontaktperson

  Kontaktperson, epostadress

  Kontaktperson, telefonnummer

  Önskemål om plats och när seminariet ska genomföras

  Antalet deltagare