Vi erbjuder  >>  Byggledning

Byggledning

 

Byggombud är behjälplig genom hela byggprocessen från programhandlingar, att leda de praktiska insatserna samt t.o.m. att projektet är helt genomfört. Så

långt det är möjligt genomförs projekt efter tydliga och i förväg uppgjorda ramar; kostnader, tid och kvalitet. Ju bättre förberedelser desto mindre är risken

för obehagliga överraskningar. Tydliga tids- och aktivitetsplaner är en grund för att kostnads-, tids- och kvalitetsramar kan uppfyllas.

Viktiga parametrar för oss är trygghet, kvalitet och hållbarhet


 

Våra uppdrag genomförs med eller utan kontrollansvarsuppgiften

 

I de projekt som vi inte har kontrollansvarsuppgiften har vi möjlighet att ta ett ökat engagemang i de praktiska bygginsatserna. Beträffande själva

kontrollplanen, vi åtar oss att upprätta detta dokument inför en extern upphandling och kontrollplanen är idag ett centralt dokument i byggprocessen.

Värdefullt därför att villaägare har en kraftfull plan och full förståelse för dess innebörd, samtidigt som den har en nödvändig lokal förankring. Kontroll-

planen får inte upplevas som en formell belastning utan det är viktigt att från egenkontrollplanen känna stöd i de byggprojekt som genomförs. Med vårt

program skapas ett styrdokument som gör att du som villaägare kan ta initiativet i att leda ditt byggprojekt samt gör att resurser även kan sparas, läs mer

under vår länk: Byggskedet

 

Välkommen att kontakta mig

Thomas Alsmo

0708 – 50 49 53

E-post: thomas@byggombud.se eller info@byggombud.se