Vi erbjuder  >  Bygg- och projektledning

Bygg- och projektledning

 

Byggombud är behjälpliga i hela byggprocessen från programhandlingar, projektledning, att leda de praktiska insatserna samt besiktningar. Så långt det är möjligt

genomförs projekt efter tydliga och i förväg uppgjorda ramar; kostnader, tid och kvalitet. Ju bättre förberedelser desto mindre är risken för obehagliga överrask-

ningar. Tydliga tids- och aktivitetsplaner är en grund för att kostnads-, tids- och kvalitetsramarna kan uppfyllas.

Viktiga parametrar för oss är trygghet, kvalitet och hållbarhet


 

Våra uppdrag genomförs med eller utan kontrollansvarsuppgiften

 

I de projekt som vi inte har kontrollansvarsuppgiften har vi möjlighet att ta ett ökat engagemang i de praktiska bygginsatserna för villaägare.

Beträffande själva kontrollplanen, vi åtar oss att upprätta detta dokument inför en extern upphandling och kontrollplanen är idag ett centralt dokument

i byggprocessen. Värdefullt därför att villaägare har en kraftfull plan och full förståelse för dess innebörd, samtidigt som den har en nödvändig lokal

förankring. Kontrollplanen får inte upplevas som en formell belastning utan det är viktigt att från egenkontrollplanen känna stöd i de byggprojekt som

genomförs. Med vårt program skapas ett styrdokument som gör att du som villaägare kan ta initiativet i att leda ditt byggprojekt samt gör att resurser

även kan sparas. Läs mer under vår länk: Kontrollansvarig och Kontrollplan.

 

Välkommen att kontakta mig

Thomas Alsmo

0708 – 50 49 53

E-post: thomas@byggombud.se eller info@byggombud.se