Vi erbjuder

Bygg- och projektledning

 

 

I mindre husprojekt är Byggombud behjälpliga genom hela processen, från att konstruerar program, leder genomförandet av projekt och besiktigar.

I våra projekt ingår alltid KA-behörighet (behörighet K).

 

Att bygga hus inbegriper många olika moment, aktiviteter och involverar flera yrkesgrupper som ska samverka i en byggprocess och normalt

delas byggskedet in i tre faser.

1. Programarbete, då grundläggande handlingar tas fram

2. Projektering, projektet sväller och man väljer lösning för det aktuella projektet

3. Produktionsskedet då projektet fysiskt verkställs

Byggombud är behjälpliga i hela kedjan från programhandlingar, projektledning, att leda de praktiska insatserna samt besiktningar. Så långt det är möjligt

genomförs projekt efter tydliga och i förväg uppgjorda ramar; kostnader, tid och kvalitet.  Ju bättre förberedelser innebär att risken för obehagliga

överraskningar minskar och tydliga tids- och aktivitetsplaner är en grund för att kostnads-, tids- och kvalitetsramarna kan efterlevas.

 

Kontakta oss gärna i ett tidigt skede om ni går i byggtankar för en förutsättningslös och konfidentiell diskussion, kontakt.