Startsida

Samhällsbyggnadsprocessen


Samhällsbyggnad är ett ett begrepp inom bygg-, arkitektur-, stadsplanerings- och infrastrukturområdet.

Processen innefattar planering, byggande och förvaltning.

Den utveckling som pågår ställer ständigt nya krav på byggnader och fastighetsägare.

Exempelvis förändrades Boverkets Byggregler (BBR) 24 gånger mellan åren 1995 och 2016.

Byggombud är fastighetsägare behjälplig med att ta emot myndighetsdirektiv och

att implementera detta på ett lämpligt sätt i verksamhet och byggnad.

Fastighetsägare skapar därmed initiativ för att kunna styra utvecklingen bättre i sin fastighet.

Vårt program för att genomföra egenkontroll är för fastighetsägare ett värdefullt instrument för att kunna

> följa kraven,

> effektivisera sin verksamhet och

> att spara resurser.

Läs mer under länk, Egenkontroll