Startsida

Samhällsbyggnadsprocessen

 

 

Samhällsbyggnad är ett ett begrepp inom bygg-, arkitektur-, stadsplanerings- och infrastrukturområdet.

Processen innefattar planering, byggande och förvaltning.

 

 

Den utveckling som pågår ställer ständigt nya krav på byggnader och fastighetsägare.

Byggombud är fastighetsägare behjälplig med

  • att ta emot myndighetsdirektiv och
  • att implementera detta på ett lämpligt sätt i verksamhet och byggnad.

Läs mer under länk: Vi erbjuder och Egenkontroll