Startsida

Samhällsbyggnadsprocessen

 

 

Samhällsbyggnad är ett ett begrepp inom bygg-, arkitektur-, stadsplanerings- och infrastrukturområdet.

Processen innefattar planering, byggande och förvaltning.

 

 

 

Den utveckling som pågår ställer ständigt nya krav på byggnader och fastighetsägare.

Exempelvis förändrades Boverkets Byggregler (BBR) 24 gånger mellan åren 1995 och 2016.

 

 

 

 

Byggombud är fastighetsägare behjälplig med att ta emot myndighetsdirektiv och

att implementera detta på ett lämpligt sätt i verksamhet och byggnad.

 

 

 

Fastighetsägare skapar därmed initiativ

för att själv kunna styra utvecklingen på bästa sätt i sina fastigheter.

Vårt program för att genomföra egenkontroll är för fastighetsägare ett värdefullt instrument för att kunna

> upprätthålla och vid behov skapa en trygg och bekväm boendemiljö

> att resurser hanteras på ett effektivt sätt och

> följa kraven.

 

 

 

Läs mer under länk, Egenkontroll