Biblioteket  >  Våra FoU-projekt

Våra FoU-projekt (Forskning och utveckling)

 

 

Syfte med våra FoU-projekt är alltid, att resurser används för de boendes bästa och att det inte slösas med resurser i onödan.

Resurser ska användas till att utveckla boendet på ekonomiskt bästa sätt, utan att för den skull tulla på kvaliteten, samtidigt

som de formella krav som ställs ska uppfyllas. I detta sammanhang finns mycket att vinna på för fastighetsägare

att vara uppdaterade på det som händer

att med förebyggande åtgärder kunna möta den utveckling som pågår.

 

 

Med tanke på den otydlighet som finns i branschen är det värdefullt, att ha resultat från FoU-projekt att tillgå som i

förekommande fall även är vetenskapligt; granskade, bekräftade och publicerade.