Startsida

Vi erbjuder

EGENKONTROLL – BYGGOMBUD FÖLJERBYGGTEKNISKA MILJÖUTREDNINGARUTBILDNING

 

 

Bygg- och fastighetsbranschen

tillförs nya direktiv i en allt intensivare takt samtidigt som kraven på fastighetsägare ökar,

  • krav som inte alltid är helt lätt att följa alla turer i.

Utvecklingen tär på substansen i bostadsbranschen, läs mer under länk: Prisstegringen 

 

 

Vi erbjuder följande tjänster

allt med beaktande för en ekonomisk, trygg och hållbar bostadsmiljö.


  • Egenkontroll

vi konstruerar egenkontrollprogram och leder genomförandet

läs mer under länk: Egenkontroll

 

  • Byggombud följer

vi bevakar utvecklingen och de direktiv som kommer från myndigheter

läs mer under länk: Byggombud följer

 

  • Byggtekniska miljöutredningar

det finns idag många frågetecken kring den byggda miljön, vi hjälper till att rätta ut frågetecken

läs mer under länk: Byggtekniska miljöutredningar

 

  • Utbildning

vi genomför både anpassade och projektsamordnade utbildningsinsatser

läs mer under länk: Utbildning

Välkommen att kontakta oss: Kontakt