Vi erbjuder  >  FoU-projekt (Forskning och utveckling)

FoU-projekt (Forskning och utveckling)

 

Med tanke på de många problem och den otydlighet i regelverket som finns i bostadssektorn är det värdefullt att ha resultat  från FoU-projekt att tillgå och

också att kunna erbjuda anpassade FoU-projekt. Det händer att frågetecken uppstår kring hur byggnader och byggnadsmaterial påverkar miljön och

i dessa sammanhang är det värdefullt att kunna erbjuda djupare studier för att bringa bättre klarhet i olika sakfrågor. Syftet med vår FoU-verksamhet är

givetvis att följa vår vision att värna för trygga och ändamålsenliga bostadsmiljöer till rimliga kostnader. Läs mer om de projekt som vi har genomfört

under länk: Genomförda FoU-projekt och de projekt som pågår under länk: Pågående projekt