Startsida

Genomförda projekt

VETENSKAPLIGA DOKUMENT  –  NÄRINGSLIVSPROJEKT


Tydlighet är ett viktigt inslag i våra projekt för att kunna fullfölja vår vision,

att vara ett praktiskt och kunskapsmässigt stöd för de som arbetar med fastigheter så

att de på bästa sätt kan skapa och upprätthålla en säker, bekväm och trygg boendemiljö till rimlig kostnad.

 

 

För att kunna driva denna linje har forskning alltid varit ett viktigt inslag i vår verksamhet.

Det kan verka för pretentiös och avancerat att i vardagsarbetet behöva tillgripa vetenskaplig bekräftelse.

> Men i förekommande fall kan detta fordras med den många gånger virriga situation som råder i samhällsbyggnadsprocessen.

> Föreskrifter och hur lagar ska hanteras är otydliga vilket skapat en vilseledande uppfattning som kan störa vardagsarbetet.

 

Idag har vi ett uppbyggt hanterbart system som gör att, vid behov, våra projekt kan förstärkas med en vetenskaplig prövning.

Våra forskningspublikationer har vid flertal tillfällen gett den tyngd som fordras för att trygga en saklig utveckling,

se länk: Vetenskapliga dokument

 

 

Därutöver gör vi i olika sammanhang, för djupare analys, interna sammanställningar för att förtydliga olika sakfrågor,

se länk: Näringslivsprojekt 


I vår senaste artikel, oktober 2019,

visar resultatet återigen hur oeftertänksamt det ageras med tanke på människors välbefinnande.

Resultatet i diagrammet är nedslående, den relativa luftfuktigheten är lågt:

A. Uppmätta nivåerna i tolv byggnader under vinterhalvåret, på sex mätplatser.

Mätplatserna fördelat över Sveriges tre klimatzoner med två byggnader på respektive mätplats.

B. Den relativa luftfuktigheten, optimal zon 40 – 60 % för människor att vistas i, för att undvika hälsobesvär.

Resultatet visar att den relativa luftfuktigheten inte är i närheten av det optimala intervallet.

Det är bara att beklaga alla de personer som drabbas av besvär som denna miljö medför.

Det kan konstateras att ett problem i svenska bostäder är den torra luften

– ju torrare luften är,

– desto besvärligare blir det för personer med luftvägs- och allergi-/astmabesvär och

– problemen förstärks i de mekaniskt ventilerade byggnaderna.

Det börjar bli dax att ta detta problem på allvar.

Läs artikeln i sin helhet, se länk: Relative Humidity, RH (%), a Problem or Not in Swedish Buildings

Det finns en hel del behov att förändra, men i stället fortsätter myndigheter att mata ut diffusa handlingsplaner

och detta utan utan att ha en erforderlig konsekvensanalys för de direktiv som införs.

Dock svårt att se några förändringar i antågande.