Aktuellt

Genomförda projekt

 

Nedan följer ett utdrag från ett antal av de projekt vi genomfört sedan bolaget startade år 1990.

Underlag för respektive rapport är direkt hämtade från de projekt vi genomfört i det svenska fastighetsbeståndet.

Framtagandet av rapporterna har genomförts i samband med våra engagemang med berörda parter enligt nedan, alternativt skett helt i egen regi.

 

 

I SAMARBETE MED


LRS (Library Research System)

Publicerad i Journal of Environmental Protection år 2019

– Relative Humidity, RH (%), a Problem or Not in Swedish Buildings

Publicerad i International Multispeciality Journal of Health år 2017

Indoor environment Is it possible to use outdoor air in densely populated areas as an indicator of indoor air quality in Swedish buildings

Konferensartikel år 2017, Fifth International Conference on Advances in Bio-Informatics, Bio-Technology and Environmental Engineering – ABBE 2017

– Authorities microbiological oriented approach creates confusion in Swedish buildings

Publicerad i International Journal of Environmental & Agriculture år 2016 

– The Link between the User´s Health and Deficiencies in the Physical Indoor Environment 

Publicerad i Journal of Environmental Protection år 2016

– Indoor air environment —Hygienic factors and limits

Publicerad i Journal of Environmental Protection år 2014

– Ventilation and Relative Humidity in Swedish Buildings

Publicerad i Journal of Environmental Protection år 2014

– A Comparison of Relative Humidity between Two Swedish Buildings with Different Ventilation Solutions

Publicerad i Journal of Environmental Protection år 2013

– A study of hygiene in Swedish schools and pre-schools-sources of air pollution


 

KTH (Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm)

Rapport, år 2012 i samarbete med kommuner

– Pm program innemiljö

Rapport, år 2011

– Litteraturstudie – luftmiljö i skolor

Rapport, år 2010 i samarbete med kommuner

– Fysisk innemiljö i skolor – lagstiftning

Publicerad i Indoor and Built Environment år 2010

– A study of sources of airborne pollutants and poor hygiene in schools

Publicerad i Indoor and Built Environment år 2007

– Sick buildings or not indoor air quality and health problems in schools 

Rapport, år 2007

– Program – byggnadsdeklaration

Rapport, år 2007 i samarbete med SKL och Vilhelmina kommun

– Volgsjö skola

Konferensartikel år 2006, Healthy Buildings, Lisbon, Portugal, 4-8 June 2006

– Causes of poor air quality in swedish schools

Rapport, år 2005

– Miljöhälsorapport 2005 – fastighetsområdet

Rapport, år 2000

– Luftmiljö inomhus, en luftstudie

Rapport, år 2000

– Luftmiljö inomhus, påverkande lagsystem, del 1

Licentiatavhandling från år 1992, utvecklad 1997

– Mögelresistens hos beklädnader i våtrum

Licentiatavhandling, år 1994

– Luftmiljö inomhus, en studie med enkäter och partikelmätningar


 

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting)

Rapport, år 2012

– Rensa luften


 

 

I EGEN REGI  (Byggombud Thomas Alsmo AB)

Rapport, år 2019

Analys_boendekostnader_och_myndigheters_administrativa_krav

Rapport, år 2014

– Miljömål, generationskriterier och myndigheters hemsidor

Rapport, år 2014

– Luftfuktighet mätstudie inomhus

Rapport, år 2014

– Från lag till kommunvardag

Rapport, år 2013

– Myndigheter; direktiv – tillsyn

Rapport, år 2013

– Fysisk innemiljö – Vad förorsakar hälsobesvär, byggnad eller verksamhet

Rapport, år 2012

– Fysisk innemiljö. att genomföra enkäter

Rapport, år 2012

– Från lag till kommunvardag

Rapport, år 2012

– Gränsvärden – koldioxid i byggnader

Rapport i samarbete med Alingsås kommun, år 2004

– Från svenska miljömål och lagsystem till en bra skolmiljö inomhus

Rapport i samarbete med Alingsås kommun, år 2003

– Inredningens påverkan på luftkvaliteten

Rapport i samarbete med Alingsås kommun, år 2003

– Psykosocial miljö, sett ur ett fastighetsperspektiv