Om oss

Genomförda projekt

FORSKNINGSPROJEKT NÄRINGSLIVSPROJEKT

 

Syfte med våra projekt är alltid, att resurser används för de boendes bästa och att det inte slösas i onödan. Istället ska resurser användas till att

utveckla boendet på ekonomiskt bästa sätt, utan att för den skull tulla på kvaliteten, samtidigt som de formella krav som ställs uppfylls.

I detta sammanhang finns mycket att vinna på för fastighetsägare

att vara uppdaterade på det som händer

att med förebyggande åtgärder kunna möta den utveckling som pågår

Många fördelar finns med att tydliggöra fakta och skaffa fram bakgrundsunderlag kring de olika krav som ställs. Detta så eventuella brister,

både interna och externa rättas till och som många gånger också ger effekt genom stora besparingar. Målsättningen för oss är alltid att på bästa sätt

hjälpa till med att skapa och upprätthålla en trygg, trivsam och bekväm boendemiljö som möjligt under ekonomiskt kontrollerade och hanterbara former.

Läs mer: Egenkontroll