Att samarbeta med oss

Genomförda projekt

FORSKNINGSPROJEKT  –  NÄRINGSLIVSPROJEKT

 

 

Syfte med våra projekt är alltid för de boendes bästa och att inte resurser slösas i onödan

och att var behjälplig med

att utveckla boendet på ekonomiskt bästa sätt, utan

att tulla på kvaliteten och

att samtidigt kunna uppfylla de formella krav som ställs.

 

I detta sammanhang finns mycket att vinna på för fastighetsägare

att vara uppdaterade på det som händer och

att med förebyggande åtgärder kunna möta den utveckling som pågår.

 

 

Många fördelar finns för fastighetsägare att uppnå

genom att tydliggöra fakta och skaffa fram bakgrundsunderlag kring de olika krav som ställs.

Eventuella brister, både interna och externa, rättas till som också innebär stora besparingar.

 

Målsättningen för oss är alltid att på bästa sätt hjälpa till med att skapa och upprätthålla

en trygg, trivsam och bekväm boendemiljö

under ekonomiskt kontrollerade och hanterbara former.

Läs mer: Egenkontroll 

 

Om våra genomförda projekt läs under länkar:

Forskningsprojekt

Näringslivsprojekt